Tác Giả: Lá Chanh

28 Tác Phẩm, Trang 2 / 2

1 2  Đã có: 18 người nhận xét.
  Tên ảnh: Mùa đông
  Tác giả: Lá Chanh
  Tên ảnh: Mùa đông
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 478 Lần.
  Tiếp theo chùm ảnh Nghệ thuật High, Low-key, VNTQ xin giới thiệu tiếp về Loạt ảnh tiếp theo cùng với kỹ thuật trên với chủ đề Mùa xuân của tác giả Lá chanh.

  Đã có: 20 người nhận xét.
  Tên ảnh: Sắc màu mùa xuân
  Tác giả: Lá Chanh
  Tên ảnh: Sắc màu mùa xuân
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 478 Lần.
  Tiếp theo chùm ảnh Nghệ thuật High, Low-key, VNTQ xin giới thiệu tiếp về Loạt ảnh tiếp theo cùng với kỹ thuật trên với chủ đề Mùa xuân của tác giả Lá chanh.

  Đã có: 16 người nhận xét.
  Tên ảnh: Xuân của lứa đôi
  Tác giả: Lá Chanh
  Tên ảnh: Xuân của lứa đôi
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 476 Lần.
  Đâ là Chùm ảnh Nghệ thuật của Lá Chanh, một nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở hải ngoại. Những tác phẩm với kỹ thuật High-key và Low-key thể hiện kỹ thuật và tính thẩm mỹ cao. Xin chúc mừng tác giả.

  Đã có: 21 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thiện tại, thiện tại
  Tác giả: Lá Chanh
  Tên ảnh: Thiện tại, thiện tại
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 470 Lần.
  Đâ là Chùm ảnh Nghệ thuật của Lá Chanh, một nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở hải ngoại. Những tác phẩm với kỹ thuật High-key và Low-key thể hiện kỹ thuật và tính thẩm mỹ cao. Xin chúc mừng tác giả.

  Đã có: 5 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bay lên nào
  Tác giả: Lá Chanh
  Tên ảnh: Bay lên nào
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 424 Lần.
  Là người sống phải có lòng tin

  Đã có: 7 người nhận xét.
  Tên ảnh: Phù hộ độ trì
  Tác giả: Lá Chanh
  Tên ảnh: Phù hộ độ trì
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 418 Lần.
  Đâ là Chùm ảnh Nghệ thuật của Lá Chanh, một nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở hải ngoại. Những tác phẩm với kỹ thuật High-key và Low-key thể hiện kỹ thuật và tính thẩm mỹ cao. Xin chúc mừng tác giả.

  Đã có: 8 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cái cò lặn lội bờ ai
  Tác giả: Lá Chanh
  Tên ảnh: Cái cò lặn lội bờ ai
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 417 Lần.
  Tiếp theo chùm ảnh Nghệ thuật High, Low-key, VNTQ xin giới thiệu tiếp về Loạt ảnh tiếp theo cùng với kỹ thuật trên với chủ đề Mùa xuân của tác giả Lá chanh.

  Đã có: 7 người nhận xét.
  Tên ảnh: Trừơng tồn
  Tác giả: Lá Chanh
  Tên ảnh: Trừơng tồn
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 353 Lần.
  Tiếp theo chùm ảnh Nghệ thuật High, Low-key, VNTQ xin giới thiệu tiếp về Loạt ảnh tiếp theo cùng với kỹ thuật trên với chủ đề Mùa xuân của tác giả Lá chanh.

  Đã có: 9 người nhận xét.
  Tên ảnh: Chân dung mùa xuân, bức tranh lụa
  Tác giả: Lá Chanh
  Tên ảnh: Chân dung mùa xuân, bức tranh lụa
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 349 Lần.
  Khi người thân mãi mãi ra đi...

  Đã có: 8 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thương tiếc
  Tác giả: Lá Chanh
  Tên ảnh: Thương tiếc
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 340 Lần.

1 2