Alaska: Vương Quốc Băng Giá

Tập 1
Đạo diễn: DISCOVERY
Diễn Viên Chính: Matt Lucas

 

Alaska: Vương Quốc Băng Giá bộ phim khoa học đầy cảm xúc xoay quanh những con vật quen thuộc trong đời sống của mình…


Nguồn: tvhay
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 2 tháng 3 năm 2007

Bình luận về Phim "Alaska: Vương Quốc Băng Giá"