HÀNH TRÌNH KỲ DIỆU CỦA TRÁI ĐẤT

Tập 1
Đạo diễn: Dick Taylor
Diễn Viên Chính: Helen Czersk , Kate Humble , Nick Drake

Tiến sĩ Helen Czerski theo dõi chuyến đi của Trái Đất quanh mặt trời để có một quỹ đạo hoàn chỉnh để chứng kiến những hậu quả đáng kinh ngạc của hành trình này đối với tất cả chúng ta.


Nguồn: National Geographic
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 18 tháng 3 năm 2019

Bình luận về Phim "HÀNH TRÌNH KỲ DIỆU CỦA TRÁI ĐẤT"