Những Công Trình Vĩ Đại

Tập 1
Đạo diễn: Eddie McCann
Diễn Viên Chính: Jem Stansfield , John Michie

Phim Những Công Trình Vĩ Đại khoa học (Big, Bigger, Biggest – National Geographic) những gì cho phép chúng ta nhìn thấy cho đến nay vào không gian sâu? Làm thế nào có thể một tàu ngầm ở biển trong nhiều thập kỷ mà không cần tiếp nhiên liệu? Có một chiếc máy bay thực sự cung cấp cho tàu con thoi không gian một chuyến đi cõng trở lại? Nhận được một cái nhìn sâu sắc về những đột phá kỹ thuật và công nghệ nhảy đã làm cho nó có thể phát triển lớn hơn, lớn hơn, kỳ diệu nhất trên thế giới.


Nguồn: tvhay
Được bạn: mọt sách đưa lên
vào ngày: 17 tháng 3 năm 2019

Bình luận về Phim "Những Công Trình Vĩ Đại"