Những Sát Thủ Ven Hồ

Đạo diễn: Mathew Hood
Diễn Viên Chính: Jeff Wilburn

Nằm sâu trong lòng Châu Phi, tại thung lũng Zambez, là một hồ nước lớn hơn 5000km vuông. Thiên đường này trở thành một vùng giết chóc tàn khóc khi vị chúa tể rừng xanh chạm mặt loài thú săn mồi cổ xưa dưới mặt nước. Đất liền và mặt hồ đối mặt trong cuộc chiến sống còn.


Nguồn: Youtube
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 28 tháng 2 năm 2019

Bình luận về Phim "Những Sát Thủ Ven Hồ"