Hành Tinh Tròn

Tập 1
Đạo diễn: DISCOVERY
Diễn Viên Chính: Matt Lucas

Hành tinh tròn là một trò nhại của các phim tài liệu thiên nhiên như Hành tinh Trái đất, được tổ chức bởi Matt Lucas với tên Armstrong Wedgewood.


Nguồn:
Được bạn: đưa lên
vào ngày: 17 tháng 3 năm 2019

Bình luận về Phim "Hành Tinh Tròn"