Nguyên Thạch

Bắc Mỹ Đông Về


Đông về tuyết phủ vườn cúc trắng
Mênh mông dải trắng, trắng một màu
Từ dạo xa người đêm thao thức
Giá rét thêm sâu chuỗi ngậm ngùi.

Em ở bên kia chiều u uẩn
Nên cũng ước mơ chút tình nồng
Nắng ở bên nhà màu ảm đạm
Vườn mơ trước ngõ úa nụ hồng.

Ở đây suốt dải đông dài lắm
Dài nỗi ưu tư lặng lẽ buồn
Tâm tư buốt lạnh trong băng giá
Thèm nghe khúc hát, tiéng chim muôn

Hai đầu cách biệt hai hồn nhớ
Thầm nguyện thủy chung một chữ chờ
Hẹn em mùa đến ngày trăng tỏ
Tôi về tặng gánh ánh trăng mơ

Nguyên Thạch

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 11 tháng 1 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Bắc Mỹ Đông Về"