Thiên Thần Mũ Nâu

Hoàng Hạc Lâu


Đáy hồ Hoàng Hạc bóng pha sương,
Nửa mái lầu cong nhuộm ánh hồng
Viễn khách thả lòng theo cõi mộng,
Thẩn thờ quên chuốc chén tiêu tương!
 
Trong đêm trăng tựa bóng thiên đường
Ánh nguyệt lưng đầu tỏa như gương
Lệch đất nghiêng trời ta ngất ngưởng
Lịm dần trong giấc ngủ tha phương
 
 
Ta đã lang thang nửa bán cầu
Nay dừng chân ghé Hoàng Hạc Lâu
Sau chuỗi đường dài cương buông lỏng
Với túi đầy thơ rượu cạn bầu
 
Dầm sương mong bắt ánh nguyệt vàng
Tóc xỏa rối bù đuổi vầng trăng
Một thoánh ta mơ thành Lý Bạch
Bên hồ đuổi bắt bóng chị Hằng
 
Đêm nay lữ khách mượn cớ say
Liễn mực bút lông thơ ngắn dài
Con Quốc gáy buồn vì nhớ bạn
Chim Di rời tổ bởi u hoài
TTMN

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 28 tháng 12 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Hoàng Hạc Lâu"