dohop

Hạt nước mưa


Chiều nay mưa lại rơi
Hạt nước tự buông xuôi
Đi về đâu bạn quí?
Mình quen bao kiếp người?

Bạn nương theo số phận
Tôi chống chọi đến cùng
Nhưng quên rồi thù hận
Hóa kiếp thành nước không?

Mình sẽ cùng đồng hành
Xuôi cùng mây với gió
Mình viếng tiệc vô thường
Không nghĩ đến âu lo

Mình gặp hội nhân quả
Dùng bữa ở nhân gian
Quả đắng quả ngọn lịm
Xuôi qua nước chẳng màng

Chiều nay mưa lại rơi
Nước hát nhẹ – À ơi!
Người quen bao năm cũ
Mỉm cười đi với đời!

Hn (dohop) Nam Bán Cầu

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 23 tháng 11 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Hạt nước mưa"