Thiên Thần Mũ Nâu

Ngậm Ngùi


Bao năm ngoảnh mặt bước đi
Sài Gòn dạo ấy còn gì không em
Nửa vòng trái đất hằng đêm
Rượu cay thuốc lá làm mềm tim chai
Sống đời du mục khá dài
Ước mơ mong chỉ một vài ngày vui
Kiếm ai chia xẻ ngậm ngùi
Cùng nhau tìm lại cái mùi quê hương
Nhặt sương để giấu đau thương
Hứng trăng để trốn chán chường bủa vây
Ước gì mình hóa thành mây
Bay về chốn cũ sống ngày tiêu dao
Ngủ trên giải đất thủa nào
Uống tô nước giếng ngọt ngào quê ta
TTMN

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 17 tháng 9 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Ngậm Ngùi"