Thiên Thần Mũ Nâu

HỒN TỬ SĨHai năm gặp lại lần đầu
Lại là lần cuối gục đầu khóc ai ……..
 
Anh nằm đây quan tài bằng gỗ
Giữa hai hàng nến đỏ nhang nồng
Anh đi trả nợ núi sông
Cờ vàng phủ kín rạng giòng sử xanh
 
Địa lôi đại pháo anh không ngại
Chỉ ngại vành sô trải tóc thề
Vài ngày danh phận phu thê
Chôn đời son trẻ phòng the thờ chồng
 
Ngân nga tiếng kèn đồng cao ngất
Nhạc đưa hồn nghe thật thảm thương
Xe tang lăn bánh theo đường
Âm dương hai cõi mộng thường nát tan
 
Người quả phụ cổ khan tiếng khóc
Dắt đàn con nheo nhóc theo tang
Ngả nghiêng bia mộ hai hàng
Chồng em yên nghỉ nghĩa trang một mình….
 
Chàng vì tổ quốc hy sinh
Nàng thành quá phụ đoan trinh thờ chồng

TTMN

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 3 tháng 6 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "HỒN TỬ SĨ"