Thiên Thần Mũ Nâu

Đợi XuânNàng Xuân giờ vẫn nơi nào
Để ta với chậu mai đào đơn côi
Ngoài kia pháo đã nổ rồi
Mà ta vẫn ngóng nụ cười nàng Xuân
Hỏi sao Xuân cứ tần ngần
Cớ chi Xuân lại lần chần ghé thăm
Chờ Xuân như lộc chờ mầm
Mà Xuân thì vẫn xa xăm ngút ngàn
Xuân ơi Xuân ở xa gần
Đợi  Xuân như thể đợi chân người tình
TTMN

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 1 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Đợi Xuân"