Thiên Thần Mũ Nâu

THU SANG XỨ LẠ


Ngậm ngùi uống rượu làm thơ
Bồi hồi tiễn Hạ ngóng chờ Thu sang…..
 
Nơi xứ lạ Thu sang thì phải
Nhìn lá khô vương vãi đầy trời
Mây hồng lãng đãng nơi nơi
Nhớ về quê Mẹ sầu khơi chin tầng
 
Trên đất khách Thu vàng vắng quá
Nên chiều buồn nắng đã chậm rơi
Đón người lữ thứ chơi vơi
Hàng cây trơ lá đơn côi thì thào
 
Nơi xứ lạ Thu sao vời vợi
Chầm chậm về như đợi tin ai
Gió lùa trên tóc rối dài
Môi nghe mằn mặn mắt cay nhạt mờ
 
Trên đất khách Thu giờ khép ngỏ
Mượn trăng già soi tỏ tình quê
Sầu cố quốc lòng sắt se
Thu mong có một ngày về xa xưa
 
Nơi xứ lạ Thu chưa đủ ấm
Nhờ lá vàng gởi gấm niềm đau
Vườn xơ xác phố trũng sầu
Mực không đủ tím viết câu tâm tình
 
Trên đất khách Thu hình như đắng
Giọt sương mai theo nắng lững lờ
Ta chôn niềm tiếc vào thơ
Kén tầm tơ ủ đợi chờ Thu qua…..
 
Thu xứ lạ chẳng cần ta
Lang thang đất khách quê nhà chiêm bao
 TTMN

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 10 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "THU SANG XỨ LẠ"