Thiên Thần Mũ Nâu

Vu Lan Dâng Cha Mẹ


Sáu mươi năm lẻ bùi ngùi
Cầu mong có Bố chia vui xẻ buồn
Trăng xanh khi khuyết khi tròn
Lòng con yêu Bố như nguồn phù sa
Sáu mươi năm nhớ Mẹ già
Sáu mươi năm nhớ một tà áo nâu
Bao đêm Mẹ thức canh thâu
Chỉ vì con dại nóng đầu ho khan
Sáu mươi năm xé tâm can
Gục đầu lệ nhỏ mộ phần Mẹ Cha
Cha là dòng nhạc lời ca
Mẹ là ánh mắt Mẹ là nụ hôn
Sáu mươi năm ước nào hơn
Quỳ bên Cha Mẹ cho tròn đạo con
Trăm năm nước chảy đá mòn
Ngàn năm dưỡng dục mãi còn bao la
Sáu mươi năm dưới tùng già
Con khờ nhờ Mẹ cậy Cha đỡ đần
Làm thơ chẳng thể thiếu vần
Công Cha nghĩa Mẹ vạn phần khắc sâu
Sáu mươi năm, dù ở đâu
Đêm ngày con mãi nhắc câu ân tình
Vu Lan này khóc một mình
Dâng nhành Hồng Trắng cạnh hình Mẹ Cha

TTMN

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 1 tháng 9 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Vu Lan Dâng Cha Mẹ"