Thiên Thần Mũ Nâu

Phượng Xưa


Anh đi để lại trường xưa
Chỉ mang cánh Phượng cho vừa nhớ nhung
Anh ôm tình lỡ tha phương
Mang theo Phượng Vĩ sân trường ướt mưa
Con đường Phượng đỏ chiều xưa
Anh không qua nữa cho vừa lòng em
Ve sầu rên rỉ bên thềm
Phương hồng giờ héo làm mềm gót chân
Thẩn thờ gục mặt giữa sân
Đếm mùa Phượng nở Phượng tàn từ đây
Rồi mai sau cổng trường này
Chỉ còn gốc Phượng khắc đầy tên nhau
TTMN

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Phượng Xưa"