Thiên Thần Mũ Nâu

AI VỀ PHƯƠNG ẤY...Ai về phương ấy...hỏi dùm tôi
Phượng vẫn còn thơ bẻn lẽn cười
Hay đã vui làm dâu xứ lạ
An phần như nhóm Lục Bình trôi
 
Ai về phương ấy...nhắn dùm tôi
Có kẻ tha hương ở cuối trời
Trũng mắt nâu buồn vì xa xứ
Biếng cười vì quá khứ xa xôi
 
Ai về phương ấy...hái dùm tôi
Vài cánh Pensee của một thời
Để ép vào tim hồng vụn vỡ
Một lần dù chỉ một lần thôi
 
Ai về phương ấy...uống dùm tôi
Lưng chén rượu pha với lệ đời
Đã rớt cho người và phố cũ
Tưới hồn hiu quạnh nát tả tơi
 
Ai về phương ấy...đốt dùm tôi
Tàn điếu thuốc đen khói ngậm ngùi
Gói ghém hương nồng vào tóc rối
Một mầu ánh mắt một mầu môi
 
Ai về phương ấy...tiễn dùm tôi
Nửa chuyến đò yêu bến lỡ rồi
Dạ tủi tâm hờn người lữ thứ
Lòng buồn buồn quá thủa nào nguôi
 
TTMN

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 3 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "AI VỀ PHƯƠNG ẤY..."