Thiên Thần Mũ Nâu

NỖI LÒNG CON QUỐCCon Quốc bi thương Quốc nhớ nhà
Nửa vòng thế kỷ đã trôi qua
Nương thân đất lạ đời lữ thứ
Tóc lệch đường ngôi ngã màu ngà
Thời cung thời kiếm thời vó ngựa
Nay chẳng còn gì chỉ xót xa
Tìm thơ tìm rượu dìm cay đắng
Mơ một ngày kia sẽ về nhà


 


Thiên Thần Mũ Nâu

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 3 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "NỖI LÒNG CON QUỐC"