Tịnh Tâm

NGÀY ĐỢI

Lặng lẽ âm thầm gõ niềm riêng
Mười ngón tay than chuyện muộn phiền
Vần tương tư quyện đan nhau lại
Kết hợp thành giòng chảy triền miên
Tình ơi lay lất miền tâm sự
Xoáy khổ vào tim ứ nỗi sầu
Buồn xây ngữ vận đau lòng chữ
Nét xéo nét nghiêng tự cuốn nhầu
Tháng rộng năm dài thâu canh thức
Ngày đợi đêm mong nhứt mắt ròng
Mệt mõi bờ mi lồng hư thực
Cố gượng ráng chờ ngực nhói rong
Nằm nghe giấc mộng đong hơi lạnh
Thoáng giấc chim bao cảnh đơn trình
Hiu hắt mơ buồn tim chợt tỉnh
Nhìn quanh mới biết mình gọi mình

Tịnh Tâm 2-18-09

Được bạn: vdn 18.2.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "NGÀY ĐỢI"