Tịnh Tâm

NGÀY THƯƠNG

Ngày thương gởi nỗi niềm riêng
Tuy là mạng ảo nhưng liền dấu yêu
Gởi vần thơ ái dệt thêu
Tình xa ngàn dặm luôn đều có nhau
Ngày thương hoa lá kết màu
Điểm tô nhan sắc gỡi trao nồng nàn
Tuy xa nhưng dạ rất gần
Vì trong tim đã có phần của nhau
Ngày thương ngôn ngữ trải câu
Hái hương mộng mị đem xâu thành hình
Ghép duyên đôi quả tim tình
Thả dòng êm ả mắt nhìn vào nhau
Ngày thương một mủi tên khâu
Đính chung hai đứa tâm đầu ý chung
Thả hồn dạo bước ung dung
Trên đồi thương nhớ tận cùng yêu nhau
Ngày thương tình đẹp bền lâu
Vô tình hai chữ không màu đừng ghi
Nhẹ nhàng gởi giấc thầm thì
Vào trong say đắm nhu mì thiết tha
Tịnh Tâm 2-14-09

Được bạn: vdn 18.2.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "NGÀY THƯƠNG"