Tịnh Tâm

THỨ BA


Ngồi nghe khúc nhạc tình thu
Giọng ai than thở lời ru não nề
Đưa hồn vào khoảng say mê
Đi từng khắc khoải tái tê rũ lòng

Sương mờ giăng mắt cay nồng
Nóng bừng đôi má màu hồng hóa xanh
Buồn vương đọng khoé long lanh
Thứ ba sầu hỡi chòng chành con tim

Bão giông về khuấy sông êm
Bờ khô đẫm ướt sũng mềm hố sâu
Nghe đau từ kĩ niệm đầu
Lạc con sóng bạc vỡ òa màu hoa

Tan theo từng đợt sóng chào
Đạp lên khúc ái nát nhầu thương yêu
Tình ơi ôm giấc mơ nhiều
Để khi thức tỉnh nghẹn kêu không lời

Uất hồn hờn dỗi trách đời
Vì đâu tim gánh sầu tơi riêng mình
Thả người lặng điếng cái nhìn
Khờ ghê ai biểu chung tình nhận đau


 

Được bạn: HB 03.10.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "THỨ BA"