Tóc Nâu

VÀNG THU


Vàng thu, lại nữa một vàng thu
Nắng chiều hiu hắt, cạn tiếng ru
Nơi đó, nơi đây...dòng miên viễn
Niềm thu, ngút nhớ chốn phù du.
 
Ngân nga tiếng sóng vỗ nghìn năm
Đưa điệu hoài mong, khúc thăng trầm
Bạc đầu ngọn sóng không tên tuổi
Ghi khắc niềm chung được trăm năm?!
 
Bờ lau ven cát hoa muộn nở
Cánh mỏng, đường mơ khéo hư hao
Cháy lên tiềm thức tìm duyên nợ
Cúi xuống vòng tay thấy nỗi đau.
 
Nhặt lên chiếc lá thu vàng úa
Hôn lại mùa xưa, xanh ngát xanh
Đi tìm sợi nắng vàng, điểm tựa
Thấy cả trần gian hóa bức tranh...
 
Vàng thu, yêu lắm những vàng thu
Bài thơ ướp lá, mặc thực hư
Hồng hoang, cái thuở nhiều tư lự
Vẫn là biển động, dấy tương tư...
 
 
Tóc nâu

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 9 tháng 12 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "VÀNG THU"