System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Chúc Xuân của Thi sĩ: Mầu Hoa Khế - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Mầu Hoa Khế

Chúc Xuân


Lại một mùa xuân nữa
Trôi nhẹ theo thời gian
Hoa buốt lạnh không nở
Mây mù trời giăng ngang
Đì đùng tiếng pháo nổ
Lao xao tiếng cười vang
Ngày Xuân đi lễ Phật
Chỉ xin cầu bình an
Cháu và con xúng xính
Thơm màu áo hân hoan
Phong bì lì xì Tết
Vòng tay dạ rất ngoan
Chuyện như mới hôm qua
Hôm nay được chức bà
Chao ơi thật lớn quá
Bỗng nhớ Mạ với Ba
Một mai tuổi già thêm
Không còn ai kề bên
Để chờ Xuân bước đến
Chia nhau phút êm đềm
Ôi Xuân ơi ...Xuân ơi
Mỗi mùa qua rất vội
Rồi Hạ tới Thu Đông
Tóc rũ buồn trên gối
Thoảng bên tai ai nói
Ngạo nhân gian nụ cười
Đời giờ như mây khói
Dòng thời gian chơi vơi
Thôi chúc mùa Xuân tươi
Đến mọi nhà mọi nơi
Chúc thế gian hạnh phước
Sống yên vui một đời ...

Mầu Hoa Khế
Jan 18 2018

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 24 tháng 1 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Chúc Xuân"