Vivi

Lại nhớ mẹ
 

Cha đi bỏ chốn trần đời
Cửa nhà hiu quạnh chơi vơi Mẹ già !

Chiều đông hạt nắng bay qua 
Rớt sường núi tuyết ngỡ là hương xuân 
Ngậm sầu chạnh nhớ người thân
Cuối trời lơ lửng mấy chùm mây thưa 

Đông lại về, con lại chưa 
Trở về bên mẹ đón đưa tuổi già 
Bây giờ tóc mẹ tuyết pha 
Cuối đời bóng ngã chiều tà hoàng hôn 

Mẹ ơi ! Tiếng Quốc vọng dồn 
Vỡ oà chân núi, khúc sông đoạn trường 
Vạt nắng đông, vàng thê lương 
Hàn lên con nước đôi đường phân ly 

Vận nước mạt, vuốt sầu ghi
Lìa quê mỏi cánh chim di bóng chờ
Soi trang sử mộng bơ vơ
Mộng lùa tình Mẹ liệm bờ cố hương !

Vivi 
Norway 01.01.2019

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 22 tháng 8 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Lại nhớ mẹ"