PEARL

TỊNH


Ta gõ vào đêm ký ức buồn
Nghe lòng rạn vỡ giọt sầu tuôn
Cảnh khuya cô tịch người chiếc bóng
Hờ hững khoé mi màn sương buông.

Ta nốc cạn tâm sự tràn ly
Một chút đắng cay, chút hài bi
Ta say quay quắt cơn sầu não
Chẳng muốn tỉnh ra - có ích gì.

Ta đi trong bão - lạc lõng lòng
Gió rít từng cơn - bước chênh chông
Phải lỗi của ta - quá chân thật!
Mà người gian dối - có như không.

Ta ngược hướng người sẽ tốt hơn
Từ nay giũ bỏ hết tủi hờn
Liên Hoa một đóa ta trân quý
Hồng trần cõi tạm - tĩnh tâm chơn.

PEARL

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 4 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "TỊNH"