võ phong trần

ÁO TÍM VỀ ĐÂUÁo tím về đâu,lúc cuối Thu?
Yêu thương bỗng chốc hóa xa vời
Hồ Tây gió cuốn hoa trên sóng
Trúc Bạch mưa mùa vẫn cứ rơ
i..
 
Áo tím về đâu khi nắng phai?
Vin cành liễu úa,mộng Chương Đài
Đem buồn giấu dưới tà áo tím
Để giọt sầu vương trên mắt ai..

 
Áo tím về đâu nếu vắng nhau?
Mưa Đông lấp kín chốn giang đầu
Ngày mai có kẻ quên thề ước
Khiến nửa vầng trăng ôm nỗi đau..

 
Áo tím về đâu,hoa tím bay?
Hồn thơ lãng tử chịu lưu đày
Tình xưa đã chết,hình bóng mất
Độc ẩm tàn canh,nhớ quắt quay!! 


 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 2 tháng 11 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "ÁO TÍM VỀ ĐÂU"