Tia Nắng Đỏ

NGƯỜI XƯA



Người xưa ơi,
bạn là ai?
Bỗng sao nghe tiếng thở dài...quạnh hiu
Còn đâu những buổi sáng, chiều
Sống trong ước vọng cánh diều tuổi thơ
Nàng tiên, hoàng tử trong mơ
Một thời cổ tích bây giờ còn đâu
Thời gian điểm bạc mái đầu
Nhắc chi chuyện cũ cho nhau nặng lòng...
 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 6 tháng 7 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "NGƯỜI XƯA"