mayngan

TIẾNG XƯAĐi tìm ngày cũ nơi nao
Tiếng thời gian vọng xôn xao cuộc tình
Lắng tâm nghe tiếng con tim 
Xa xăm gõ nhịp mạch chìm xuân xưa
Tàn phai bao cánh tâm tư
Rụng đầy ký ức hóa thơ rơi ngày
Thiết tha mùa cũ hao gầy
Biếc mầu phượng nhớ loang đầy tuổi xanh
Hạ vàng cuối phố long lanh
Ru hồn năm tháng trổ nhành thương yêu.

mayngan

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 20 tháng 1 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "TIẾNG XƯA"