mayngan

TÌNH QUAN


Thiên hạ thời nay lắm chữ ngờ.
Động rừng một lũ gặp làm ngơ
Dân đen xem xét suy tuồng hát
Quan lớn ngó quanh thót thế cờ
Luật lệ nửa vời xu hướng đớp
Cán cân nghiêng ngả chớp thời cơ
Hết quyền hết chức rầu vinh nhục
Đến lượt luân phiên nhà đá chờ

mayngan

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 24 tháng 12 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "TÌNH QUAN"