Tuyen45

TẦM NHÌNChào đón bình minh nụ nở cười
Non tà, nguyệt chếch thắm màu tươi
Lời buồn giấu kín vào quên lãng
Ý đẹp khơi ra thấy tuyệt vời
Tỏa sáng tâm hồn tăng tuổi thọ
Bừng lên sức sống thêm yêu đời
Rừng xanh ngào ngạt thơm hoa trái
Rộn rã chim ca giữa đất trời .

4/9/2017
Tuyen45

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 21 tháng 10 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "TẦM NHÌN"