LuânTâm

TRÁI KHỔ QUA ĐÈOMẹ thương trái khổ qua đèo
Bồng con khát sữa cá kèo canh cua
Tủi thân ngọn cỏ gió đùa
Thấu trời động đất cầu mưa gọi đò

Mẹ quen lặn lội con cò
Âm thầm rét mướt cảm ho mặc dầu
Vá vai áo bạc tóc sầu
Cơm khê cháo khét ruột bầu râu tôm

Mẹ buồn ôm bó gối rơm
Rau mơ rau má cỏ thơm chiều tàn
Sông sâu nhỏ lệ đò ngang
Bóng mù sương khói lầm than bao giờ

Mẹ khen con nhện giăng tơ
Tầm xuân hương mộng vô bờ sao mai
Thắc lưng đêm buộc bụng ngày
Cho con hoa bướm tương lai thành người...

MD.03/11/17
LuânTâm

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 21 tháng 3 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "TRÁI KHỔ QUA ĐÈO"