Xuân Mai

AM THIỀN THANH VẮNGCùng lên trên đỉnh hoang vu
Thăm người bằng hữu ẩn tu núi rừng
Nghe con chim hót đón mừng
Bên bờ suối nhỏ lưng chừng dốc nghiêng
 
Rì rào tiếng suối triền miên
Suối ơi! Ta đến am thiền thân thương
Về đây thắp nén tâm hương
Chỉ mong tìm thấy con đường tâm linh
 
Hoàng hôn không ngại tử sinh
Hoa Nghiêm thiền định vạn nghìn lối đi
Chim trời muôn dặm thiên di
Tùy duyên biệt nghiệp sá gì đường xa
 
Tạ từ lòng nặng thiết tha
Quanh đây chỉ thấy la đà bóng mưa
Đứng trên thềm đá rêu xưa
Ngẩn ngơ chiếc lá mới vừa rụng rơi...
 
Xuân Mai

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 21 tháng 3 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "AM THIỀN THANH VẮNG"