Tia Nắng Đỏ

TƯƠNG TƯ KHÚCTa không còn gặp mặt
Ngày sao dài lê thê
Nhiều đêm khi thức giấc
Lệ nào từ cơn mê
 
Muốn hỏi người bên đó
Có buồn hay đang vui
Còn nhớ gì ngày trước
Hay đã quên hết rồi
 
Ăn cũng không ngon miệng
Rong chơi cũng thấy buồn
Dẫu cùng ai nói chuyện
Cũng nhớ về em luôn
 
Viết ra tương tư khúc
Viết suy nghĩ trong lòng
Nếu tình cờ có lúc
Đọc hiểu tình anh không?
 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 21 tháng 3 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "TƯƠNG TƯ KHÚC"