sgecstasy

Mộng 


Mộng trong mộng hóa hư không
Đi tìm mộng thấy mênh mông sóng lòng
Hạt mưa bay giữa dòng sông
Trắng bờ lau sậy nhìn không thấy bờ
Mộng trong mộng giữa câu thơ
Thấy con chữ chạy ngu ngơ trốn tìm
Bên trời lạc lõng cánh chim
Đâu là mộng chợt lặng im tiếng cười 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 12 tháng 2 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Mộng"