Liên Hương

THƠ VIẾT CHO MÌNH
 
Mỗi năm lại một lần xuân
Cũng là quy luật đất gần trời xa
Rong chơi ở cõi ta bà
Sinh lão bệnh tử ấy là tất nhiên
Sống sao cho khỏi lụy phiền
Lọc mình gạn lấy cõi thiền trong tâm
Niềm vui ngày tháng gieo mầm
Cung đàn xuân mãi nhẹ ngân bốn mùa
Xa rời hiềm tị ganh đua
Thơ ca nhạc họa thêu thùa vá may
Bức tranh đẹp,  áng thơ hay
Hạnh phúc tạo bởi bàn tay của mình
Một chút vui, một chút tình
Cõi riêng ta chọn yên bình...mãi xuân

 
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 12 tháng 2 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "THƠ VIẾT CHO MÌNH"