NGÃ DU TỬ

BIỂN BỜ CHAthế gian mãi ca tụng mẹ
ít người nhắc đến ơn cha

 


Ngày mới lớn cha tôi thường ban bảo
rằng áo cơm cũng khó nhọc khôn cùng
còn tri thức vạn lần hơn thế nữa
và rất nhiều lý lẽ của riêng chung
 
Tôi chưa hiểu những cơ, thời, lý, mệnh
nên bâng khuâng trước ngữ nghĩa cha mình
rồi ra đời trong lúc khó mưu sinh
mới lần rõ chuyện nhọc nhằn tình lý
 
Cha bây giờ rong chơi cùng thiên sứ
ông ngao du khắp trời đất muôn trùng
tôi đứng trước đôi bờ phong vận cùng thông
lòng cứ nhớ những lời cha ngày cũ
 
Có những đêm trường tư lự
bao mầm xanh bật chết trước can trường
đời có đẹp như cha tôi thường nói :
" Đạo làm người hơn cả những danh xưng"
 
Giữa đời thường lòng đôi lúc rưng rưng
thương cha lắm cứ thủ thường liêm khiết
" giữ đạo làm người" có là thua thiệt
nhưng cả đời gìn được chữ thanh gia
 
Đường trần gian ai cũng phải đi qua
và có lẽ cái nhìn chưa bao quát
hành vi mỗi người là hạt
trái ngọt chua là kết quả mai nầy
 
Đời chập chùng quá khứ đến tương lai
càng đơn giản khi quay về đạm bạc
muôn lý giải giữa hai bờ thiện ác
chẳng bằng ung dung trước rộng chật vô cùng
 
NGÃ DU TỬ
( trích MẮT THÁNG GIÊNG, NXB THANH NIÊN 2011)

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 2 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "BIỂN BỜ CHA"