Dương hồng Thủy

ĐI LỄ CHÙA
 
Rằm tháng Chín đi cúng chùa
Năm nay lễ muộn một mùa Thu phân
Qua hàng sao lão lâng lâng
Bóng râm che mát bần thần tóc bay.
 
Vào trong bái Phật Như Lai
Đọc kinh sám hối ai hoài hồi chuông
Cầu cho thiên hạ bốn phương
Hòa bình an lạc phố phường reo vui.
 
Trách người tâm địa tối thui
Tham – sân – si , làm rối nùi tâm tư
Cuộc đời như thể ngục tù
Hãy mau giác ngộ thiên thu phước lành.
 
Sinh lão bệnh tử xoay quanh
Ta bà một cõi như cành cây khô
Giữ lòng thanh tịnh hư vô
Tây thiên tìm đến bến bờ trần gian.
 
Pháp quang soi chiếu thênh thang
Gieo duyên gặp phước đầu cành quả ngon
Hồng ân tam bảo lửa hồng
Làm thiện tích đức miên trường thảnh thơi.
 

(15/09 âl Bính Thân)

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 17 tháng 11 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "ĐI LỄ CHÙA"