Dương hồng Thủy

TÔI TRỞ LẠI
 
Tôi trở lại biển xưa Ninh Chữ
Thăm thằng bạn lính thuở xinh trai
Lơ thơ cỏ mọc theo năm tháng
Nấm đất nghiêng theo bãi cát dài…
 
Nhớ hoài đụng trận làng Ninh Phước
Xe mình bị chận đánh giữa đường
May sao xe lật làm bia đạn
Ta còn bạn mất thật thê lương !
 
Bốn sáu năm bạn đi biệt xứ
Ta theo năm tháng sống lạc loài
Vợ bạn khóc than hay tin dữ
Ta nhói buồng tim tiếng gọi người !
 
Hôm nay trở lại vùng Cà Đú
Nhớ bạn dạo đàn chiếc ghi ta
“Ngày chưa nhập ngũ… “ cao giọng hát
“Đưa em về vùng cỏ bông may…”
 
Bạn hỡi có nghe ta khẻ gọi
Thâm sâu đáy mộ đợi ta về
Chung vui đêm nhạc sầu sâu lắng
Bỏ lúc u buồn sương khói che.
 
Bạn hãy yên lòng nằm an nghỉ
Ta làm bài thơ gọi nắng lên
Cho ấm mộ phần nơi hoang vắng
Và mời chung rượu nhạt hương quen !

 

Được bạn: đưa lên
vào ngày: 17 tháng 11 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "TÔI TRỞ LẠI"