PEARL

Nhớ Ba

 Đêm rằm khao khát bóng ba
Ngước nhìn ánh nguyệt, lệ sa hai hàng.
Ba giờ ở chốn suối vàng
Có hay lòng trẻ xốn xang nỗi niềm.
Nhớ ba khó vỗ giấc đêm
Thoáng trong tâm trí bên thềm - dáng ba.
Sương khuya nhuộm mái tóc ngà
Ba ngồi chuốt vội tre già từng nang.
Tay thoăn thoắt , nhịp nhàng đan
Đèn sao chứa đựng vô vàn tình ba.
Bây giờ ba đã đi xa
Đèn sao con giữ- món quà thân thương.
Dẫu đời lắm cảnh đoạn trường
Ba như ánh đuốc soi đường con đi.
Đêm nay ươn ướt vành mi
Nhớ ba viết vội vần thi - ngậm ngùi.


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 17 tháng 11 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Nhớ Ba"