Xuân Mai

CON ĐƯỜNG CŨCon đường cũ hay ta đã cũ
Mà sao nghe lạ bước chân về
Hàng cây xưa bây giờ xơ xác
Lá me buồn rơi xuống cơn mê
 
Một chiều thu! Ngày ta trở lại
Thẩn thờ nhìn con phố mưa bay
Có bóng ai trong từng hạt nhỏ
Còn y nguyên thuở tóc trâm cài
 
Con đường cũ nằm im trăn trở
Chờ ta về kể chuyện trăm năm
Chuyện một người xa rồi vẫn nhớ
Trở về đây tìm chút hương thầm
 
Nhìn chiếc lá rời cành bay mất
Ngậm ngùi thương áo lụa qua sông
Nghe hoàng hôn ru lời hiu hắt
Xa lắm rồi! Người nhớ hay không…
 
Xuân Mai

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 16 tháng 11 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "CON ĐƯỜNG CŨ"