Dương Lam - Lá Chờ Rơi

Thơ Đường Xướng Hoạ
BÚT THẮM LÒNG SON CHẲNG GỢN SẦU

Ta hỏi rằng xưa gặp gở đâu ?
Trăng rằng xưa lạc bến giang đầu
Hỏi thuyền - thuyền vội mà quên hẹn
Hỏi gió - gió hờn để phải đau
Hỏi bướm- bướm còn đang thơ thẩn
Hỏi đêm - đêm ngủ suốt canh thâu
Hỏi người - người vẫn còn mê mãi
Bút thắm lòng son- chẳng gợn sầu ...
Duong Lam
 
thân họa :

HỎI ĐỂ QUÊN SẦU

Hỏi dấu người xưa nay ở đâu ?
Hỏi khi nao lảng tử quay đầu
 Hỏi thuyền sao chẳng rời xa bến
Hỏi gió làm chi bớt nỗi đau
Hỏi bướm hoa đâu tìm chẳng thấy
Hỏi ai chờ bạn suốt đêm thâu
Hỏi người lảng tử còn đi mãi
Hỏi phải làm sao để hết sầu !
lá chờ rơi 30/10/2016
 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 16 tháng 11 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Thơ Đường Xướng Hoạ"