Lâm Hoàng Mạnh

Hoa Hồng
 


Biết em thích hoa hồng
Anh tìm hái một bông
Giấu trong tận đáy lòng
Để tìm em trao tặng

Đến sớm, sợ thày me em mắng
Chờ khuya sợ hàng xóm họ bàn
Em ơi! Hoa có lúc tàn
Trăng vàng có lúc úa
Không nói ra
Đợi đến thuở nào đây
                  Hà Nội 1965

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 3 tháng 11 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Hoa Hồng"