Nguyễn Hiền Nhân

ôi Chim Sáo Xổ Lồng 


Em ngôi sao sáng góc trời
Bị gió cuốn lạc dòng đời long đong
Qua bao năm tháng xuân hồng
Chỉ còn tiếng vọng thinh không ảo huyền.Anh thì ôm giấc mơ tiên
Chênh vênh trong cõi vô biên cội nguồn
Xế chiều tính sổ tình buông
Nồng nàn gởi trọn hồi chuông ân tìnhLiên thông từ bốn mắt nhìn
Dìu nhau thoát kiếp lục bình chơi vơi
Buồn vui cộng hưởng cuối đời
Đỉnh yêu vạn dặm đầy vơi tiếng lòngNhư đôi chim sáo xổ lồng
Vô ưu dệt mộng vợ chồng trăm năm
Sáng trong ánh nguyệt đêm rằm
Vượt qua bể thẳm mù tăm vô thường

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 26 tháng 9 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "ôi Chim Sáo Xổ Lồng"