DHT

Mở Lồng Cho Bay Đi


Mở lồng, thả cảm trầm bay
để tim mai mốt có ngày bình yên
ngồi đong mãi chén ưu phiền
tóc già bạc trắng, khoé triền miên cay
*
Ai từng cạn ché, chưa ngây
chỉ tôi một hớp mà say nửa đời
vấn tâm, thấy nát mất rồi
căn nhà tim đã một thời ấm thân

*
Quay về đứng giữa mông lung
dường trong cùng tận đáy tâm nẩy mầm
hạt anh tặng thuở hồng hoang
tôi quên trong góc tình chân lâu đời
*
Mở lồng, xua gió qua tay
mời buồn gắn lại cánh, bay về trời
lặng im, sợ loãng hương người
vừa cho tôi để đêm này giấc ngoandht


 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 30 tháng 8 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Mở Lồng Cho Bay Đi"