PEARL

Đêm Buồn


Trăng treo nửa mảnh chênh chếch bóng
Gió lùa khung cửa động rèm thưa
Buồn dâng không thiếu chẳng thừa
Đủ cho sầu não mới vừa lên men.

Tranh sáng tối ánh đèn heo hắt
Tiếng trở mình dằn dặt canh thâu
Mong đêm giá lạnh qua mau
Ngày lên nắng ấm tươi màu thương yêu.

Cảnh buồn đêm vắng đìu hiu
Cõi lòng vụn vỡ bao nhiêu mảnh sầu.


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 9 tháng 8 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Đêm Buồn"