PEARL

Thảm Hoạ Thiên Nhiên

Suốt mấy hôm rày mưa tả tơi
Hàng cây trút lá, cành xác xơ
Lốc xoáy tung hoành, nhà tróc nóc
Lầy lội đường đi, nước lập lờ.

Thảm hoạ thiên nhiên khắc nghiệt thay
Hết hạn hán rồi đến mưa dai
Bão giông nối tiếp, người dân khổ
Đời sống khó khăn chất chồng hoài.

Không những tại thiên còn tại nhân
Chặt rừng, phá biển, khuấy phong vân
Tài nguyên cạn kiệt cùng ô nhiễm
Làm cho trái đất nóng lên dần.

Ta phải cùng nhau góp sức vào
Bảo vệ môi trường với phong trào
Sạch xanh làm đẹp nơi ta sống
Giàu mạnh, văn minh đáng tự hào.


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 9 tháng 8 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Thảm Hoạ Thiên Nhiên"