lãng thi

TÌNH TRỐNG TRONG QUATình Qua với Bậu,
Bờ giậu nó ngăn...
Nước non cách trở dậm ngàn
Bậu ơi! Thương lắm...tang bồng trống...kêu!
Trống rằng: "Nam Ải thân yêu,
Của ta tổ quốc...lêu bêu đâu...rồi? "
Trống rằng: "Hồn nước mồ côi!"
Bốn ngàn năm sử...miệt mài những...ai?
Bậu này! Qua, Bậu, gái, trai
Yêu nhau đừng để nổi trôi...san hà!
Bậu này! Bậu hứa với Qua
Yêu nhau đừng để Trường Sa... hận sầu!
Bậu này! Thương... phận của nhau!
Đất Nam một cõi, trời Nam một nhà
Ai mà ngăn cản được Qua
Bậu yêu non nước, Qua yêu Bậu hoài
Trống đồng làm chứng âm giai
Bậu yêu non nước...Qua yêu Bậu...hoài...!

lãng thi
hạ uy di
th09, 2015

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 2 tháng 7 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "TÌNH TRỐNG TRONG QUA"