vad

Tiễn đưachênh vênh gió lộng song thưa
hư không lạnh tiếng đò đưa bến này
dáng buồn đứng dưới hàng cây
thương anh đời quá hao gầy đắng cay
thời gian bao cuộc đổi thay
ví như những chiếc lá bay bên đường
dầu rằng một nắng hai sương
miếng cơm manh áo đời thường cũng qua
gởi tình lại bến sông xa
tiễn đưa thương bóng trăng ngà đêm nay ...
vad

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 2 tháng 7 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Tiễn đưa"