vad

Hội ngộ bến thơBến mơ em đến nơi này
Khung trời nắng ấn đong đầy quê hương
Thuyền thơ mấy nhịp sóng vương
Bước chân ly khách luyến thương một thời
Về đan mộng ước chơi vơi
Tiếng lòng viễn xứ buông lơi ngậm ngùi
Sài Gòn muôn thuở ngọt bùi
Thiết tha cạn tỏ buồn vui ấm nồng
Bên đây sông núi bạc lòng
Nghe tình hội ngộ trên dòng sông mây…
vad

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 2 tháng 7 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Hội ngộ bến thơ"