Dương Lam

NGƯỜI KHÁCH CŨTa vẫn khách lữ hành ngày tháng cũ,
Hồn rêu phong còn in đậm dấu giày.
...Đã xa lắm của môt thời đạp đất,
Kiếm ngang trời phiêu bạt giữa binh đao!

…Nay dừng lại giữa trời mây non nước,
Còn ai đây ? Mời chén rượu tương phùng!
Núi lặng lẽ ... Ngàn năm trơ vách đá,
Trăng im lìm ... Chờ đợi khách qua sông...

Dương Lam

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 2 tháng 7 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "NGƯỜI KHÁCH CŨ"