Tuyen45

KỴ NHẬT CHA / LỤC BÁT


Cúc vàng kỵ nhật dâng cha
Người con tôn kính, nhất ba trên đời
Thuở xưa trà ấm con mời
Bởi cha bươn trải suốt đời vì con
 
Nhớ khi tuổi nhỏ chưa tròn
Cha đau con vẫn cười ròn đùa chơi
Giờ đây con đã thành người
Cha về khuất núi con ngồi mỏi mong
 
Tiếng chuông chùa vọng thinh không
Người trên cõi phật con trông vái thầm
Lời con xuất phát từ tâm
Cha ơi ! cha ở vĩnh hằng bình an.
 
13/6/2016
Tuyen45

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 29 tháng 6 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "KỴ NHẬT CHA / LỤC BÁT"